‘Histoires malaisées dans un contexte contemporain’

Camouflage

Journée d'étude 23 septembre 2021

Programme de la journée:

9h – 9.15h : Réception café
9.15 – 9.30u : Accueil par Sergio Servellón (directeur FeliXart Museum) et remise de la première biographie à Lodewijk De Witte (début officiel des la vente de la publication)
9h30 – 10h : Introduction : Hans Renders (Université de Groningue et directeur de l’Institut de la Biographie) : ‘Biographie et fake news’.
10.00 – 10.50u : Aline Sax (Geheugen Collectief) : ‘Willy Vandersteen, la recherche de Kaproen et la réception’.
10.50 – 11.10u : pause
11 h 10 – 11 h 50 : Virginie Devillez : ” De dada à l’ordre nouveau, Georges Marlier “.
11.50u – 12.30u : Dieter Vandenbroucke : ‘Joris van Severen : Le fasciste préféré de la Flandre ?
12.30h – 13.30h : Pause déjeuner
13.30h – 14.20h : David Veltman : Les mauvaises actions des mauvaises personnes : la culture contemporaine de la biographie en Belgique.
14.20u – 15.10u : Matthijs de Ridder : “Chaque jeune est un activiste. Péché de jeunesse ou concept central poétique ? Faire face à l’activisme de Paul van Ostaijen”.
15.10 – 16.00 : mot final avec le panel d’intervenants
16 h – 17 h : réception

Nieuwe biografie Felix De Boeck

Hedendaagse biografiecultuur

Studiedag

Inschrijven

Nieuwe biografie Felix De Boeck

Sterven in het bed waarin ik geboren ben

In haar zoektocht naar een culturele identiteit heeft elke generatie nood aan heldenfiguren. Een hele uitdaging in een land verdeeld door taalkwesties, verscheurende wereldoorlogen en een antagonerende verzuiling. Felix De Boeck groeide in Vlaanderen uit tot een mythische figuur, in een intrigerende mix van avant-garde schilder en boer die in alle eenvoud leefde in Drogenbos. Ondanks deze eenvoud had De Boeck een renommee tot in de hoogste Belgische kringen. Biografieën uit de vorige eeuw bevestigden en versterkten dit beeld. Met een nieuwe biografie, een initiatief van het FeliXart Museum en de Stichting Felix De Boeck, wensen we een eerste wetenschappelijk perspectief te bieden, waarbij we alle onderzoeksarchieven ter beschikking stelden aan David Veltman, die doctoreerde met ‘Sterven in het bed waarin ik geboren ben’ aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Hedendaagse biografiecultuur

Voor een hedendaagse biograaf en historicus staat de omgang met ‘ongemakkelijke’ historische feiten in tijden van alternative facts en fake news steeds meer onder druk. We verwachten dat de eerder beladen pagina’s uit de geschiedenis belicht worden en dat de historicus bovendien zijn of haar standpunt motiveert.

Een nieuw soort geschiedschrijving komt zo to stand, één die verder leeft in de publieke sfeer, waarbij de lezers esthetische en morele oordelen verder invullen, vanuit hun eigen achtergrond en standpunten, en ook vanuit actuele maatschappelijke debatten.

Studiedag

Best practices

Tijdens deze studiedag, op donderdag 23 september 2021 in het FeliXart Museum, brengen we een aantal ‘best practices’ aan bod over de omgang met ‘ongemakkelijke’ bladzijden uit de biografie van figuren uit de Belgische 20ste-eeuwse cultuurgeschiedenis. Hoe pak je als historicus deze gegevens aan? Wat is het verschil tussen verdoezelen en polemiek opzoeken? Wanneer zorgt het contextualiseren van ongemakkelijke feiten voor een duiding, en wanneer biedt het slechts nieuwe contingenties?

Inschrijven

Wenst u deel te nemen aan deze studiedag en mee de discussie aan te gaan? Schrijf dan in via info@felixart.org of telefonisch 02 377 57 22. Het aantal inschrijvingen is beperkt.