Op zondag op bezoek bij Felix

Camouflage

Een eerste inkijk in de hoeve

Vanaf 16 mei 2021 kan u op zondag de authentieke 18de-eeuwse hoeve van Felix De Boeck bezoeken, waar hij zijn hele leven lang gewoond en gewerkt heeft. Na jarenlange restauratie krijgen de bezoekers een eerste inkijk in het leven van de schilder-boer. Het is een eerste fase van de publieksontsluiting, waarbij we samen met de bezoekers verder werken aan de inrichting met objecten uit de inboedel van Felix. De hoeve is een erfgoedpareltje geworden en geeft een extra dimensie aan het artistieke verhaal dat in het museum wordt gebracht rond abstracte kunst en aan het ecologische verhaal in de boomgaard en het natuurdomein. We keren 100 jaar terug in de tijd en laten ons inspireren door het leven en werk van Felix De Boeck.

Ten huize van

Door en voor Drogenbos

Erfgoed in en rondom de hoeve

Jaren '20

Het verhaal gaat verder

Kunst, natuur en erfgoed

Uw bezoek

Ten huize van

Een belevingsparcours geeft het dagelijks leven op de boerderij weer tijdens de vorige eeuw, in al zijn eenvoud. De keuken als centrale plaats van het huis, rond de Leuvense stoof, waar een krakkemikkige trap naar boven leidt naar het schilderatelier van Felix, met grote raampartijen die uitkijken op de beschermde hoogstamboomgaard. Net zoals in de vintage ‘Ten huize van’ van de VRT maken we kennis met Felix, in zijn living, in de stalruimte en uiteraard in zijn atelier. De hoeve is altijd een ontmoetingsruimte geweest: kunstenaars, dichters, prominenten en dorpsgenoten kwamen er regelmatig over de vloer. En die sfeer van een bezoek aan Felix wordt opnieuw gecreëerd.

Door en voor Drogenbos

In deze fase van de heropening van de hoeve richt het FeliXart Museum zich op het participatieve aspect van zijn missie en doet het beroep op de inwoners van Drogenbos, verenigingen en groepen en andere mensen die Felix De Boeck nog persoonlijk gekend hebben om het verhaal van Felix te actualiseren en te verrijken met anekdotes, in en rondom de hoeve.

Felix De Boeck hield tijdens zijn lange leven zowat alles bij en we vonden heel wat curiosa in zijn inboedel, voorwerpen uit lang vervlogen tijden. Van obligate Mariabeelden tot verftubes die hij nog gebruikte voor zijn laatste kunstwerken. Van tafels met lagen verfspatten tot zeldzame agrarische werktuigen. Van brilmonturen tot broderiewerk van zijn lieftallige vrouw Marieke. Van houten boerenklompen tot prachtige kunstwerken, van Felix uiteraard, maar ook van bevriende kunstenaars (Prosper De Troyer, Louis Thevenet, Pierre-Louis Flouquet, Karel Maes,…).

Wij hebben talloze voorwerpen uit het dagelijkse leven van Felix, waarvan wij soms niet (meer) weten waarvoor ze precies dienden. Samen met de bezoekers halen we herinneringen op aan deze objecten, om ze verder te vertellen aan de volgende generaties en ze te sensibiliseren voor erfgoed.

Erfgoed in en rondom de hoeve

Erfgoed gaat ook verder dan de hoeve, tot de boomgaard, de kruidentuin en de bakoven. Net als in de tijd van Felix grazen er weer koeien tussen de hoogstamfruitbomen. Felix weigerde om over te schakelen naar productievere en rendabelere laagstammen, in een tijd dat elke boer dat deed. Hij koos voor de bomen die hijzelf, zijn grootvader en vader hadden geplant, vanuit een diep respect voor het ritme van de natuur. En deze bomen geven nog steeds een rijke oogst, die we delen tijdens gezamenlijke plukmomenten met de inwoners van Drogenbos.

Jaren '20

De figuur van Felix staat centraal in dit hele verhaal. Hij was ook een rebel honderd jaar geleden, in de jaren ’20. Artistiek behoorde hij tot de avant-garde van de abstracte kunst, die brak met de bestaande beeldtaal. Sociaal gezien behoorde hij tot de ‘nooit meer oorlog’-generatie, die zich verzette tegen het kapitalisme en zocht naar nieuwe idealen. De coöperatieve gedachte, terug naar de natuur, duurzaamheid en vernieuwing, ook nu meer dan ooit actueel. En deze idealen inspireren het FeliXart Museum in heel zijn werking.

Het verhaal gaat verder

Dit is nog maar het begin. Met de inbreng van de inwoners van Drogenbos, groepen en verenigingen, oude kennissen van Felix en scholen werken we het bezoekersparcours van de hoeve verder uit, verfijnen we de accenten die we willen leggen, gaan we aan de slag met erfgoedpraktijken, zetten we de ecologische projecten verder en tonen we hoe de levenswijze van een markante man met baard en pijp vandaag actueler is dan ooit.

De hele FeliX-site, met de gerestaureerde hoeve, het museum en het prachtige natuurdomein met de beschermde boomgaard en het moeras geeft letterlijk zuurstof aan de Zuidrand. De hoeve werd gerestaureerd met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Drogenbos.

Kunst, natuur en erfgoed

Een bezoek aan het FeliXart Museum staat voor de unieke en verrassende combinatie van abstracte kunst in het museum, biodiversiteit in het natuurdomein en erfgoed in en rondom de hoeve. In de lijn van de intrigerende figuur van schilder-boer Felix De Boeck.

Uw bezoek

Op bezoek bij Felix… En maak deel uit van een participatief erfgoedproject:
– elke zondagnamiddag om 13u30 en 15u
– groeps- of schoolbezoek na reservatie op een tijdstip naar keuze

Reserveer online of telefonisch 02 377 57 22