Het oeuvre van Felix De Boeck

Het oeuvre van Felix De Boeck in tekeningen

Aspecten

10.06.2012 - 14.10.2012

Het oeuvre van Felix De Boeck in tekeningen

Het werk van Felix De Boeck wordt tegenwoordig vooral geassocieerd met de uit cirkels opgebouwde portretten en biddende handen. In deze tentoonstelling wordt duidelijk dat zijn oeuvre veel meer omvat.

Tekeningen

Oeuvre

Beeldtaal

Tekeningen

Felix De Boeck, die vooral als schilder bekend is, heeft een indrukwekkende verzameling tekeningen achtergelaten, die voor het eerst tentoongesteld wordt in het FeliXart Museum. Deze collectie van 1660 tekeningen – de grootste overzichtscollectie van een Belgische kunstenaar uit de historische avant-garde in zijn geheel bewaard – maakt deel uit van de schenking van de Stichting Felix De Boeck aan de Provincie Vlaams-Brabant en wordt permanent in het FeliXart Museum geconserveerd. Het gaat over een uitzonderlijke collectie waarvan het voornaamste deel uit de periode 1917-1955 dateert, en dus de kunsthistorisch belangrijkste werken van de kunstenaar bevat. Dit materiaal is van onschatbaar belang voor de analyse van de beeldende evolutie van Felix De Boeck.

Oeuvre

De overzichtstentoonstelling met een selectie van ongeveer 500 tekeningen van Felix De Boeck toont de hele ontwikkeling van zijn oeuvre, gaande van expressief fauvistische ontwerpen, over krachtige futuristische koppen en kubistische landschappen tot geometrisch abstracte composities van internationaal niveau. Er zijn zelfs tendensen die De Boeck enkel in tekeningen heeft ontwikkeld, zoals een onbekende periode die we als surrealistisch zouden kunnen bestempelen. Daarnaast behoren tot deze collectie natuurlijk ook de ontwerpen van de beter bekende werken zoals portretten en moederschappen.

Beeldtaal

Evolutie

De tentoongestelde tekeningen onderlijnen het belang van het grafische element in zijn schilderijen, waarin een veelal geometrisch opgebouwde moedertekening telkens opnieuw op verschillende kleurachtergronden met de passer werd aangebracht. De ontwerpen zijn ook de meest authentieke werken, omdat ze de zuiverste uitdrukkingsvorm zijn en de kern van de innerlijke gedachten van de kunstenaar in beeld brengen. De tekening als discipline stelt ons in staat om vanuit een neutralere positie de plastische evolutie van de kunstenaar te volgen. Dit in tegenstelling tot de schilderijen waar we door de kleurexperimenten de iconografie minder duidelijk kunnen lezen.
Deze tentoonstelling biedt dus de mogelijkheid om nieuwe inzichten te brengen in het onderzoek van de evolutie van de beeldtaal van Felix De Boeck.

Boek Tickets