Maarten Vanden Eynde

Europe 2006-2014: In Varietate Concordia

Talenten

2012

Europe 2006-2014: In Varietate Concordia

Op 9 mei vieren we de ‘Dag van Europa’, als herdenking van de dag waarop de eerste fundamenten van de eenwording van Europa werden gelegd in 1950. De vlag, die als symbool van de eenheid werd ontworpen, is het vertrekpunt van Maarten Vanden Eynde’s project. Hij nodigt ons uit om na te denken over wat Europa vroeger betekende, waar het vandaag voor staat en hoe het er in de toekomst zal uitzien. Is Europa erin geslaagd eenheid te creëren, rekening houdend met de verscheidenheid van alle lidstaten? In zijn project tracht hij de eenheid doorheen de diversiteit in beeld te brengen en stelt hij zowel de grenssluitingen als de geografische uitbreiding van Europa in vraag.

Maarten Vanden Eynde dacht vijf nieuwe Europese vlaggen uit. De sterren staan voor de hoofdsteden van de verschillende lidstaten. Ze staan niet meer in een cirkel, maar wel op hun geografische plaats op de Europese kaart. In 2006 zien we slechts 15 sterren, hoewel de Europese Unie sinds 2004 al tien nieuwe lidstaten telde. Hiermee klaagt hij het gebrek aan erkenning en de economische discriminatie tegenover deze nieuwe lidstaten aan, wat totaal tegengesteld is aan de grondbeginselen van de Europese Unie.

Om de twee jaar evolueert het design van zijn vlaggen, door telkens ‘uit te zoomen’ en nieuwe sterren bij te voegen tot 2014, het jaar waarin de Europese Unie duidelijk besloten zou hebben wie er deel van uitmaakt. De vlag van 2008 telt alle huidige lidstaten, die van 2010 toont alle hoofdsteden van de landen die lid willen worden of die deel uitmaken van het geografisch continent Europa. Op de vlag van 2012 zien we alle hoofdsteden van de wereld in een soort abstracte sterrenhemel. Als we volledig uitzoomen, zien we noch sterren, noch hoofdsteden, noch grenzen, maar de open hemel die ook verwijst naar onze blauwe planeet.

Boek Tickets