Collectie en onderzoek

Camouflage

Expertisecentrum over abstract modernisme

Het FeliXart Museum, een modernistisch gebouw met veel lichtinval, is een ontwerp van de architect Rob Geys, die dit volledig in de geest van het geometrische werk van De Boeck creëerde. Van een monografisch kunstkabinet ontwikkelde het zich tot een wetenschappelijk expertisecentrum over abstracte kunst, met verrassende en uiterst sterk wetenschappelijk onderbouwde tentoonstellingen waar de kunstwerken van Felix in een bredere context worden geplaatst.

Erfgoedplus

Vlaamse kunstcollectie

Collectieplan

Arto-archief

Behoud en beheer

Publicaties

Collectieplan

De basis voor deze doelstelling is het Collectieplan, dat een overzicht geeft van het geheel van collecties, de bibliotheken en de archieven, waarover het FeliXart Museum beschikt. Het beschrijft een stand van zaken en de werkpunten en beargumenteert de historische keuzes en het plan voor de toekomst, om zo tegemoet te komen aan de ruimere invulling van ‘cultureel erfgoed’. Zo verstaan we, naast de collecties beeldende kunst (die een representatief beeld van het totale oeuvre van Felix De Boeck weergeven), onder ‘verbanden en context’ van onze kerncollectie ook de (virtuele) onderzoeksarchieven rond generatiegenoten, de ‘verscholen’ waardes van het legaat van Felix De Boeck, immateriële waardes die besloten liggen in de beschermde gerestaureerde hoeve en boomgaard van de schilder en de site, en de samenhang van al deze elementen in het grotere cultureel erfgoedverhaal.
De verdere ontwikkeling van het Collectieplan focust zich enerzijds op het Interbellum en de generatiegenoten van Felix die vallen onder het abstract modernisme, vanuit de logica van de opgebouwde expertise. Anderzijds gaat de aandacht uit naar de verdere aandacht uit naar heemkundige objecten en het verzamelen van immaterieel erfgoed, met het oog op een laagdrempelige participatieve werking rond leefmilieu, heemkunde en socio-cultureel engagement.

Arto-archief

Wetenschappelijke netwerking met andere kunstenaarsarchieven

Behoud en beheer

Het Felixart Museum zet intensief in op de behoud- en beheerfunctie om het voortbestaan van het culturele erfgoed van Felix De Boeck te garanderen. Het legaat van Felix wordt in adequate omstandigheden bewaard en gerestaureerd, geïnventariseerd en gearchiveerd. Het artistieke oeuvre wordt verder geactualiseerd in de tentoonstellingsplatformen.

Publicaties

In onze museumshop kunt u de catalogi die verschenen zijn naar aanleiding van elke tentoonstelling bekijken en eventueel aankopen.

 

Boek Tickets