Paul Joostens

Paul Joostens. De collages

Reflecties

01.05.2011 - 31.07.2011

Collages

De eerste Belgische avant-gardist die de collagetechniek gebruikte is Paul Joostens (° Antwerpen 1889-1960). De tentoonstelling ‘Paul Joostens: de collages’ geeft een overzicht van zijn collagekunst: van zijn eerste kubistische en dadaïstische werken (jaren ’20) tot aan zijn later ‘gotisch’-surrealistisch werk (1937-1958). Hiermee willen wij eer bewijzen aan één van de meest individualistische en veelzijdigste Belgische kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Collage

Expo

Madonna

Collage

Hoewel vaak gerekend tot de pioniers van de abstractie in België, verbrak Joostens nooit de band met de figuratie of het narratieve. Gedurende de gehele evolutie in zijn collagekunst, van ‘plak-techniek’, ‘cartons collés’ en ‘papiers métallisée’ tot ‘photo-montages’, steeds betrok Joostens de toeschouwer in een zeer eigen universum dat doordrongen is van de rijke Vlaamse schilderstraditie en de beeldcultuur van zijn tijd.

Expo

Deze tentoonstelling brengt werk uit verschillende prestigieuze privé-collecties samen en toont naast het ensemble collages van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen de enige integraal bewaarde werkmap met collages en bijhorende teksten ‘Les huit béatitudes’ , die bewaard worden in het Letterenhuis te Antwerpen.
Het FeliXart Museum wil met dit selectieve overzicht verder onderzoek naar de ontwikkeling en het belang van Joostens’ oeuvre stimuleren.

Madonna

De selectie van de werken in deze tentoonstelling, die vier decennia overspannen, legt vooral de nadruk op het Middeleeuws thema van ‘de Madonna-aanbidding’. Dit thema, dat reeds in een grote collage uit 1917 gebruikt werd, laat de complexe en obsessieve plaats zien die ‘de vrouw’ in zijn leven en werk innam. Verering, devotie, satire en rebellie zijn hierbij de sterk verweven ingrediënten.

Boek Tickets