Ramble

Ramble

Talenten

13.07.2014 - 14.09.2014

Ramble

De vier kunstenaars die oorspronkelijk het herfstprogramma zouden verzorgen in het recent gesloten Herman Teirlinckhuis, worden met hun lopende projecten hartelijk ontvangen in het nabijgelegen FeliXartmuseum te Drogenbos.

Hun trajecten kunnen als geheel of als individuele “wandelingen” beleefd worden in ‘Ramble.’

Annick Nölle nodigt ons uit om verder te reiken en de beperkingen van onze leefsfeer te doorbreken. Tegelijkertijd vertaalt deze uitbreiding zich ook in de uitdieping van het potentieel van het territorium: alles wat je nodig hebt, bevindt zich immers in je omgeving. Nölle weet die overvloed uit haar omgeving aan te wenden: de takken van het bos achter haar huis, de massa karton naast haar atelier,… Zo geeft ze haar denken organisch vorm in haar werk ‘Wild is the Wind’ (2014).

Maria Degrève daagt ons uit om onze persoonlijke geschiedenis in relatie met de publieke omgeving te bewandelen. Als beelddenker onderzoekt ze de bouwstenen van haar geheugen en herschikt deze beelden tot een nieuwe fictieve dramatische enscenering. Het archiefmateriaal van haar leven is lichamelijk, sensueel en gendergetint. Hiermee speelt ze met de grens tussen het intieme en het publieke. Dit resulteert in de intuïtieve performance-installatie ‘What the body remembers’ (jaar?).

Ook Mira Sanders graaft in de historische context van de landschappelijke ruimte. Ze trekt langs een deel van de oude heerweg tussen Drogenbos en Beersel. Tijdens het heen en terug stappen, verzamelt ze klein afvalmateriaal en planten, die ze als kanttekeningen op twee grote vellen papier schikt: ‘Le journal d’un usager de l’espace’.(jaar?) Ze wil niet enkel de geografische, maar ook de zintuigelijke en sociale aspecten van onze omgeving onderzoeken. Daarnaast legt ze ook de nadruk op het feit dat de weg pas ontstaat dankzij de reiziger die de reis aanvangt.

Tot slot wil Roel Jacobs met zijn boskapel ( jaar?)een blijvend bomenmonument oprichten. Door middel van fotografie, video’s en teksten, analyseert hij zowel de esthestische als de ecologische kwaliteiten van bomen doorheen de geschiedenis.

De vier kunstenaars hebben elk een persoonlijke band met de regio en de Zennevallei. Elk van hen vertaalt deze connectie met de ruimte en de omgeving tot een eigenzinnige creatie. De rode draad die doorheen ‘Ramble’ loopt, is het dwalen langs het pad tussen een vorm van geologie en de psychologie van de mens. U wandelt ongetwijfeld buiten met meer vraagtekens over uw eigen leefsfeer en wat die u vertelt.

Boek Tickets