‘Ongemakkelijke histories in een hedendaagse context’

Camouflage

Studiedag 23 september 2021

Programma van de dag:

9u – 9.15u: Koffieonthaal
9.15u – 9.30u: Verwelkoming door Sergio Servellón (directeur FeliXart Museum) en overhandiging van eerste exemplaar van de biografie aan Lodewijk De Witte, voorzitter van de stichting Felix De Boeck (officiële start verkoop publicatie)
9.30u – 10u: Inleiding: Hans Renders (Rijksuniversiteit Groningen en directeur Biografie Instituut): ‘Biografie en fake news’
10u – 10.50u: Aline Sax (Geheugen Collectief): ‘Willy Vandersteen, het Kaproenonderzoek en receptie’
10.50u – 11.10u: pauze
11.10u – 11.50u: Virginie Devillez: ‘De dada à l’ordre nouveau, Georges Marlier’
11.50u – 12.30u: Dieter Vandenbroucke: ‘Joris van Severen: Vlaanderens favoriete fascist?’
12.30u – 13.30u: Lunchpauze
13.30u – 14.20u: David Veltman: ‘Foute daden van slechte mensen: de hedendaagse biografiecultuur in België’
14.20u – 15.10u: Matthijs de Ridder: ‘Elke jongere is een activist. Jeugdzonde of poëticaal kernbegrip? Omgaan met Paul van Ostaijens activisme’
15.10u – 16u: eindwoord met panel intervenanten
16u – 17u: receptie

Nieuwe biografie Felix De Boeck

Hedendaagse biografiecultuur

Studiedag

Inschrijven

Nieuwe biografie Felix De Boeck

Sterven in het bed waarin ik geboren ben

In haar zoektocht naar een culturele identiteit heeft elke generatie nood aan heldenfiguren. Een hele uitdaging in een land verdeeld door taalkwesties, verscheurende wereldoorlogen en een antagonerende verzuiling. Felix De Boeck groeide in Vlaanderen uit tot een mythische figuur, in een intrigerende mix van avant-garde schilder en boer die in alle eenvoud leefde in Drogenbos. Ondanks deze eenvoud had De Boeck een renommee tot in de hoogste Belgische kringen. Biografieën uit de vorige eeuw bevestigden en versterkten dit beeld. Met een nieuwe biografie, een initiatief van het FeliXart Museum en de Stichting Felix De Boeck, wensen we een eerste wetenschappelijk perspectief te bieden, waarbij we alle onderzoeksarchieven ter beschikking stelden aan David Veltman, die doctoreerde met ‘Sterven in het bed waarin ik geboren ben’ bij het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. De biografie werd uitgegeven door Uitgeverij Verloren en is vanaf 23 september ook te koop in het FeliXart Museum.

Hedendaagse biografiecultuur

Voor een hedendaagse biograaf en historicus staat de omgang met ‘ongemakkelijke’ historische feiten in tijden van alternative facts en fake news steeds meer onder druk. We verwachten dat de eerder beladen pagina’s uit de geschiedenis belicht worden en dat de historicus bovendien zijn of haar standpunt motiveert.

Een nieuw soort geschiedschrijving komt zo tot stand, één die verder leeft in de publieke sfeer, waarbij de lezers esthetische en morele oordelen verder invullen, vanuit hun eigen achtergrond en standpunten, en ook vanuit actuele maatschappelijke debatten.

Studiedag

Best practices

Tijdens deze studiedag, op donderdag 23 september 2021 in het FeliXart Museum, brengen we een aantal ‘best practices’ aan bod over de omgang met ‘ongemakkelijke’ bladzijden uit de biografie van figuren uit de Belgische 20ste-eeuwse cultuurgeschiedenis. Hoe pak je als historicus deze gegevens aan? Wat is het verschil tussen verdoezelen en polemiek opzoeken? Wanneer zorgt het contextualiseren van ongemakkelijke feiten voor een duiding, en wanneer biedt het slechts nieuwe contingenties?

Inschrijven

Wenst u deel te nemen aan deze studiedag en mee de discussie aan te gaan? Schrijf dan in via info@felixart.org of telefonisch 02 377 57 22. Het aantal inschrijvingen is beperkt.