Appell

Appell

25.05 - 03.08.2008

Appell

Sergio Servellón, directeur van het museum, nodigde de Duitse kunstenares Suse Weber uit om een gezamenlijk tentoonstellingsproject uit te werken. Deze synergie heeft geleid tot een uniek concept ‘op maat’ van de specifieke museale omgeving en passend binnen de internationale context van de hedendaagse beeldende kunst.

Artistieke vrijheid

Schaakbord

Kunstenaars

Artistieke vrijheid

APPELL is gebaseerd op de ervaringen rond de moeilijkheden die jonge, hedendaagse kunstenaars ondervinden om opgepikt en geselecteerd te worden door instellingen en curatoren. Factoren als netwerk en naambekendheid spelen in veel gevallen een doorslaggevende rol bij de selectie door tentoonstellingsmakers. Veelal worden risico’s vermeden en nieuwe, onbekende namen geweerd. Vertrekkend vanuit deze vaststellingen ontwikkelden Sergio Servellón en Suse Weber een concept van presentatie waarin de artistieke vrijheid de maatstaf is.

Schaakbord

De verscheidenheid in de werken van de deelnemende kunstenaars wordt beschouwd als het uitgangspunt, met andere woorden er worden geen thematische criteria opgelegd en ook de materiaalkeuze of medium wordt niet aan banden gelegd. De enige restrictie is het formaat van het werk. De kunstenaars zijn gevraagd om binnen een vlak met de volgende afmetingen te opereren: 9 x 1,6 x 1,6m, waarbij het eerste getal de hoogte is. Iedere kunstenaar krijgt dezelfde oppervlakte ter beschikking. Het resultaat is een aaneenschakeling zijn van werken die als stukken op een schaakbord naast elkaar gepositioneerd zijn. Door de opstelling van de werken binnen een vierkant zal de bezoeker op een specifieke manier de tentoongestelde werken moeten benaderen. Door de architectuur van het museum zal de hele tentoonstelling van bovenaf kunnen bekeken worden, de toeschouwer heeft als het ware een overzicht over een imaginair landschap van kunstwerken. De tentoonstelling APPELL breekt duidelijk met de traditionele omgang met hedendaagse kunst en opent een nieuwe toegang tot een omgeving waarin zowel de kunstenaars als de recipiënten een nieuwe oriëntatie moeten zoeken.

Kunstenaars

Andrea Pichl (DE)
Renè Lück (DE)
Leif Erich Christensen (DE)
Michael Beutler (DE)
Tilman Wendland (DE)
Olaf Holzapfel (DE)
burghard (DE)
Joep van Liefland (NL)
Theo Boettger (DE)
Iris Kettner (DE)
Suse Weber ( DE)
Erki De Vries, Tim Vets (BE)
Nadia Naveau (BE)
Ief Spincemaille (BE)
Clemens Hollerer (AT)
Lutz Fezer (DE)
Skafte Kuhn (DE)
Michael Stumpf (DE)

Boek Tickets